İlluminati Nedir? Komplo Teorileri Ve Faliyetleri


133
90 shares, 133 points

İlluminati Nedir?

İlluminati Nedir? illüminati Ne Demek? Bu sorular dünya üzerindeki birçok kişi, özellikle komplo teorisyenleri ya da sadece siyasal konularda açıklamalar arayan kişiler tarafından sorulan bir soru olabilir.
İlluminati adını taşıyan örgüt ise batıl inançlara, ön yargılara ve dinin sosyal hayat üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkilere karşı gelmek amacıyla kurulmuş olan bir örgüt olarak bilinir. Ancak sonradan amaçlarından saptığı düşünülür.
Günümüzdeki varlığı kanıtlanamayan örgütün yeni amacının dünya düzenini değiştirmek, hükumetleri yıkmak, dinsel inançları yok etmek, ulus devletleri yok etmek ve bilinen sosyal düzeni yok ederek kendi hâkimiyetlerinde ki bir sosyal düzen kurmak olduğu ileri sürülmektedir.
Bazı komplo teorisyenleri ve araştırmacılar grup üyelerini aydınlanmışlar ya da ışığın insanları gibi tanımlamalar kullanarak tarif etmektedirler. Ve hakkında da birçok komplo teorisi bulunmaktadır.
 

İLLUMİNATİ’NİN TARİHÇESİ

İlluminati Nedir veya illüminati Ne Demek soruları yerine aslında İlluminati kimlerdir demek daha doğru olur, İlluminati örgütün ilk kuruluş tarihi 1 Mayıs 1776 olarak kabul edilmektedir.
Ingolstadt Üniversitesi kilise hukuku bölümü profesörleri arasında bulunan Adam Weishaupt liderliğinde ve beş kişinin katılması ile hayatına başlamıştır.
İlluminati’nin temel amacı ise Newtoncu pozitif bilimi geliştirmek olarak belirlendi.
Tabi bu çerçevede önemli amaçları arasında insanların özgür düşünmesini sağlayacak adımları atmak ve bu düşünceleri dinsel dogmatik düşüncelerden arındırmak da vardı. Ve faliyetlerine başladılar.
 
Adam Weishaupt başlangıçta örgütün adının ‘Perfectibilists’ yani ‘Mükemmell​eştiriciler’ olmasını istiyordu. Ancak söz konusu isim ile faaliyetlerine başladı. Grup ‘Baveryan İlluminati’ olarak da anıldı.
Ortaya koymuş oldukları ideolojiye ise ‘İlluminizm’ denildi. Masonluğu örnek alan grup örgütlenmesini de bu şekilde gerçekleştirmeyi hedefledi.
Aydınlanma Çağı’nın önemli bir hareketi, düşünceyi özgürleştirme amacını taşıyan bir grup olarak kurulan örgütün üyeleri, ettikleri gizlilik yemini ve grupta üst kademelerde bulunan kişilere itaat edecekleri yemini ile örgüte bağlanmış oldular.
İlluminati topluluğunun sonraki 10 yıl içindeki gelişimi ise üzerinde tartışılan bir olaydır.
Bazı araştırmacılar İlluminati örgütünün üye sayısının sadece 80 kişi gibi bir rakamda kaldığını söylerler. Ama bazı araştırmacılar bu rakamın 2000’in üzerine çıktığını belirtmektedirler.
İlluminati topluluğun çok sayıda Avrupa ülkesinde şubelerinin bulunduğu ve yine çok sayıda entelektüel ve politikacı gibi önemli isimlerin örgüte katıldığı öne sürüldü.
Bu isimler arasında Brunswick dükü Ferdinand ve diplomat Franz Xaver von ZwackJohann Wolfgang von GoetheJohann Gottfried Herder ve Gotha ile Weimar dükleri gibi isimlerin bulunduğu, bu isimlerin topluluk üyesi olduğu ya da kendini topluluk üyelerinden saydıkları söylenir.
Bavyera’da kurulan grup önemli sarsıntılar da geçirdi. 1777 yılında Bavyera yöneticisi olan Karl Theodoraydınlanmacı mutlakıyet taraftarı idi. Bölgede bulunan bütün gizli örgütlere yasaklama getirdi.
Dolayısıyla Illüminati de yasaklanan örgütler arasında yer aldı. 1785 yılında Adam Weishaupt’ın kaçmasına neden olan olay ise Bavyeran Hükümeti’nin yayınladığı bildiri sonucu grubun dağılması oldu. Topluluğa ait bütün belgeler ve yazışmalar hükümet tarafından toplatıldı ve yayınlandı.
1874 yılında tamamen yasaklanan örgüt duraklama hatta yok oluş sürecine girmiş gibi görünüyordu. Ancak bu dönemde ‘illuminati ne demek​?’ sorusunun yanıtını ve örgütün gidişatını değiştirecek bir olay yaşandı. XIX. Yüzyılın başlarında Alman filozof Hegel’in örgüte katılması örgütün yeni bir havaya bürünmesini ve canlanmasını sağladı.
Hegel’in antitez kuramlarının etkisi ile örgüt Yeni Dünya Düzeni kavramının savunulduğu bir topluluk haline dönüştü.
İlluminati örgütünün ve amaçlarının gizli yapısı, aynı zamanda sınırlı sayıda kişiden oluşan bir topluluk olmasının etkisiyle illüminati tarihi hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak oldukça zor bir iş olarak düşünülebilir.
Ancak İlluminati örgütünün hala faal olduğu ve amaçlarını gerçekleştirmek için planlı ve uzun süreli eylemler gerçekleştirdiği düşünülmektedir.
Birçok yazar ve araştırmacı, örgütün varlığını sürdürdüğünü, tarihteki ABD başkanlarının hemen hepsinin örgütün üyesi olduğunu ya da dolaylı olarak örgüte hizmet ettiğini savunmuşlardır.
 

Günümüzde ise dünyadaki güçlü ve önemli isimler arasında yer alan 10 yöneticisi ve 300 kişi kadar da üyesi olduğu söylenmektedir. Bu üyeler toplumsal hayatın önemli kademelerinde yer almaktadır.
Yani aralarında bankacılar, politikacılar, sanatçılar ve önemli kademelerde olan başka kişiler olduğu düşünülmektedir. Ayrıca toplumsal hayat üzerinde büyük etkisi bulunan Hollywood film sektörü gibi yapılanmaların da grubun kontrolünde olduğu ileri sürülmektedir.

İLLUMİNATİ FAALİYETLERİ / İLLUMİNATİ KOMPLO TEORİLERİ

İlluminati faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürdüğü ve geliştirdikleri Yeni Dünya Düzeni hedefine ulaşma yolunda planlı eylemler gerçekleştirdikleri çeşitli araştırmacı ve yazarlar tarafından dile getirilen bir düşünce.
Bu hedefin içeriğinde ise var olan dünya düzenini yıkmak ve tek din tek devlet sistemine dayanan yeni bir düzen kurmak olduğu söyleniyor.
Bu amaca ulaşmak için ise ekonomik krizlere neden oldukları, ülkeler arasında çıkar kavgaları ve anlaşmazlıklar çıkartarak savaşları körükledikleri düşünülüyor.
İlluminati tarihte çok önemli bazı olayların arkasında bulunduğu ya da bu olayların hazırlanması sürecinde rol aldığı öngörülüyor.
Örneğin Rönesans olarak adlandırılan çağın başlangıcında ve yaşanan olaylarda örgütün önemli bir rol oynadığı ileri sürülmekte.
Buna göre söz konusu dönemde İtalya’daki sanatçılar ve fikir adamları arasında etkin bir hale gelen örgüt Katolik Kilisesi karşıtı hareketlerin başlamasına neden olmuştu.
Bu sürecin insanlık tarihinde ne kadar etkili ve önemli olduğuna dikkat etmek gerekir. İddianın doğru olduğu varsayıldığında dünyadaki insanların benimsediği yeni değerler ve yaşam tarzları üzerinde İllüminati örgütünün etkisinin ne kadar büyük olduğu anlaşılabilir.
Myron Fagan tarafından örgütün hazırladığı, etkili olduğu belirtilen olaylar arasında ise Waterloo Savaşı, Fransız İhtilali, John F. Kennedy suikastı gibi olaylar yer almaktadır veya öyle oldukları düşünülüyor.
İlluminati’nin gizli yapısı ve yapılanma şekli ise bu iddiaları kanıtlamayı imkânsız hale getirmektedir. Buna göre Illüminati topluluğu yılda bir kez toplanıyor ve hedeflerine ulaşmak için yapmaları gereken işler ve stratejiler üzerinde karara varıyor.
Örgütün yöneticileri Yuvarlak Masa adını verdikleri üst organda uygulanacak olan plan ve programlara karar veriyorlar.
Sonrasında ise tüm dünya ülkelerinde bulunan ve iyi mevkilerde yer alan ama örgüt içinde daha alt düzeylerde bulunan üyeler tarafından uygulamalar gerçekleştiriliyor.
Günümüzün dünyasında ve 19ve 20. Yüzyıllarda önemli bir politik güç haline gelen ABD ise söz konusu planların hazırlanması ve uygulanması sürecinde önemli bir rol oynuyor gibi görünüyor.
Bir ABD Doları üzerinde örgütü simgeleyen birçok simge yer alıyor. Tarihteki ABD başkanlarının çoğunun ise örgüte üye olduğu ya da örgütün amaçlarına ulaşmak isteyen kişiler tarafından kontrol edildikleri öne sürülüyor.
İllümünati hakkındaki iddialardan bir tanesi de örgüt üyelerinin Deccal ve Şeytana taptıkları yönünde. Bu iddia doğru olsa da olmasa da özellikle gençlerin dinden uzaklaşmasını sağlamak için çalışmalar yapıldığı söyleniyor.
Şarkılar, oyunlar ve filmler kullanılarak gençlerin bilinçaltında bu fikirlerin yer etmesini sağlamaya çalıştıkları önemli iddialar arasında bulunuyor. Buna göre Hollywood tarafından üretilen filmler hatta çizgi filmler bazı bilinçaltı mesajlar vermek için tasarlanıyor. Bunu birçok çizgi film, şarkı vb.şeylerde görmeniz mümkün.

İllüminati faaliyetleri

iddia edilen etkinlikleri içeriyorsa çok önemli miktarda parasal kaynağa, çok önemli miktarda maddi imkânlara da ihtiyaç duyacaktır. Yazarlar, araştırmacılar ve komplo teorisyenleri bu konuya da açıklama getiriyorlar.
Buna göre David Rockefeller gibi dünyanın en önde gelen zenginleri bu yapılanma içerisinde yer alıyor ve gerekli olan kaynaklara erişmesini sağlıyorlar.
Bu durumun gerçek olduğu varsayıldığında örgütün erişebildiği kaynakların dünya ülkelerinin çoğundan daha fazla olduğu kabul edilebilir.
Sadece Rockefeller bile serveti ile dünya ülkelerinin yarısından daha fazla kaynağa sahip. Dünya üzerinde bulunan önemli varlıklara sahip olan çok sayıda kişinin örgüt üyesi olduğunu düşündüğünüzde örgütün kontrolünde olan kaynak miktarının büyüklüğü ortaya çıkabilir.
Tabi bu kişisel varlıklar dışında ABD başkanı gibi kişilerin de örgüt üyesi olduğunu varsaydığınızda ulaşılan kaynak miktarının inanılmaz boyutlara ulaştığı kabul edilebilir.
Sonuç olarak örgütün çok önemli bir yapılanma olduğu yönündeki görüş çok sayıdaki kişi tarafından desteklenen ve inanılan bir görüş olarak ortaya çıkıyor.
Örgüt Siyonist bir yapılanma olsa da, din karşıtı bir yapılanma olarak faaliyet gösterse de yaşam tarzları üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu kabul etmek gerekiyor.
Günümüz dünyasında en ücra köşelerdeki evlere bile çizgi filmlerin ya da çevrimiçi rol yapma oyunlarının girdiği bir gerçek.
Dolayısıyla iddiaların doğru olduğunu kabul ettiğinizde örgütün faaliyetlerinden kaçınma imkânı yok gibi görünüyor. Hatta bu iddiaların doğru olduğu kabul edildiğinde siz bile örgütün amaçlarına hizmet eden ama bunu bilmeyen bir kişi olabilirsiniz.

Beğendin mi? Arkadaşlarınla Paylaş O Zaman!

133
90 shares, 133 points

Sizin Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
12
Şaşkın
Eğlenceli Eğlenceli
6
Eğlenceli
Kızgın Kızgın
4
Kızgın
lol lol
2
lol
Aşk Aşk
1
Aşk
İlginç İlginç
12
İlginç
Pixselle

5 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bir vakitler çok bahsedildi. Mason cemiyeti benzeri bir oluşum gibi anladım. Bu tür cemiyetler iyi niyetlerle kurulmaz. Güçlerine güç katmak isteyen haris zenginlerin işleri. Kendilerini bir çeşit tanrı gibi görüyorlar.

  2. valla okuyoz hep korkuyom ben böyle şeylerden. eyes wide shut filmi vardı. orda da vardı galiba bu tür tarikatlar 🙂 bir blogger var o iyi anlatıyo bunları, michael skofield 🙂

Bir format seç
Kişisel Test
Kişisel bir şey ortaya koymayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar verme ya da görüş belirleme/oy verme
Hikaye/Olay
Gömülü ve Görsellerle Biçimlendirilmiş Metin
Liste
Klasik İnternet Listesi Oluşturun.
Açık Liste
Submit your own item and vote up for the best submission
Oylanabilir Liste
Upvote or downvote to decide the best list item