En Güzel Felsefi Ve Düşünür Sözleri

felsefi-sözler

Ünlü düşünürlerin ve anonim çeşitli felsefi sözleri sizler için bir araya getirdik. Ufkunuzu açmak ve düşünme kabiliyetinizi arttırıp yeni düşünceler öğrenmek için felsefi sözler .

felsefi sözleri, felsefi sözler kısa, felsefi sözler ve anlamları, felsefi sözler aşk, felsefi sözler laf sokan, felsefi sözler anlamlı, felsefi sözler aşk üzerine

Felsefi Sözler

“Müzik olmadan, hayat bir hata olur.” Friedrich Nietzsche

Aşkın tersi nefret değil, ilgisizlik. Sanatın tersi çirkinlik değil, ilgisizlik. İnancın tersi sapkınlık değil, ilgisizlik. Ve hayatın tersi ölüm değil, kayıtsızlıktır.” Elie Wiesel

“Düşüncelerinizle barış içinde olmayı bıraktığınızda konuşursunuz.”

“İnsan, olduğu gibi olmayı reddeden tek yaratıktır.” Albert Camus

Kişi sadece anlamış olduğu şeyleri duyacaktır.

Bütün günler tek bir yere gider o da ölümdür. Son güne varana kadar ilerleyecektir.

Bugünün daha sonrasında asla olmayacağını düşünerek yaşa.

İyi olmak kolay bir iştir burada önemli olan ve zor olan şey adil olabilmektir.

Acınma durumunda olmaktansa kıskanılmak çok daha iyi.

Okuyup öğreneceksin fakat sevip anlayacaksın.

Boş zaman yok ki boşa geçen zaman bulunur.

Bu dahil tüm genellemeler yanlış.

“Bilenler konuşmazlar. Konuşanlar bilmezler.” Lao Tsu

“Mutluluk, en karanlık zamanlarda bile bulunabilir, eğer sadece ışığı açmayı hatırlarsa.” J. K. Rowling

“Eğer kazanırsan, açıklamak zorunda değilsin…Kaybedersen, açıklamak için orada olmamalısın!” Adolf Hitler

“Hayat gerçekten basit, ama biz bunu karmaşık hale getirmek için ısrar ediyoruz.” Konfüçyüs

Siyasete katılmayı reddetmenin cezalarından biri, aşağılık kişiler tarafından yönetilmenizdir.” Platon

İnsan; düşünmek, sevmek, inanmak için dünyaya gelmiştir. J.J.ROUSSEAU

İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar. CERVANTES

İnsan, gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir. SOKRATES

İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir. DIDEROT

Sanatın düşmanı bilgisizliktir. S.JOHNSON

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. M.KEMAL ATATÜRK

Sanatta temel olan,yeni ve kişisel bir şey söylemektir.Büyük sanatçı bununla belli olur. L.TOLSTOY

Saygı olmayan yer de aşk da olmaz. E.ZOLA

Ulusların zenginliği ipek, pamuk, altın değil, insandır. R.HOVEY

Umut insanı uyandıran bir rüyadır. ARISTO

Bilim ve bilgelik, insan ruhunu doğanın üstüne yükseltir. S.ERIUGENA

Bilimsel gerçekler üzerinde anlaşmak varken, kelime yığınlarıyla kavga etmek niçin? F.BACON

Tanrı bize her şeyi bilmek hatta kendisini de bilmek yeteneğini vermiştir. AUGUSTINUS

Mükemmel bir alemde mevcut olan her şey en iyi şekildedir. LEIBNIZ

Hepimizde başkalarına katlanacak güç vardır. La Rochefoncauld

Felsefi Sözler Kısa

Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğretmeyi seviyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. – Konfüçyüs

Okudum, unuttum, gördüm, hatırladım, yaptım, öğrendim. – Konfüçyüs

İnsan, geride bıraktıklarını özler, sahip olduğundan sıkılır, ulaşamadığına tutulur. Ve ulaşılmaz olan hep aşk olur. – Lucius Annaeus Seneca

İradene hakim ol, fakat vicdanına esir ol. – Aristo


Doğru insan, söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutmamasından utanç duyar. – Konfüçyüs

İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar.
İlk bakışta aşık oldun oldun adamım, yoksa ikinci bakışta kimin ne mal olduğunu anlarsın. – Bob Marley

İnsanların gözleri öyle kelimelerle konuşur ki dil onları telaffuz edemez.
Buluş, başkalarıyla aynı şeye bakıp, farklı düşünebilenler tarafından yapılır.

Az yalan söylenmez; yalan söyleyen her yalanı söyler! – Victor Hugo
Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin.

Nihayetinde, ԁüşmanIarımızın sözIerini değiI ԁostIarımızın suskunIuğunu anımsayacağız. Martin Iuther King

Ben susuzIarın kuIağına geIen su sesiyim. Ben yağmur gibi gökten yağarım. MevIana

Ben ışık oImaya, geceIerin susuzIuğunu çekmeye ve yaInız oImaya mecburum. Friedrich Nietzsche

AkıI, önce kendin, der. Aşk, zahmeti kendine ver, der. Muhammed İkbaI

İnsanın kinden kurtuIması en yüksek umuda götüren köprü ve uzun süren kötü havaIardan sonra görüIen gökkuşağıdır. Friedrich Nietzsche

Cihan bir avuç çamur, gönüI de onun ürünü. İşte cihanın bütün müşküIü bu bir katre kandan başka bir şey oImayan gönüIden fışkırıyor. Biz biri iki görüyoruz, oysa herksin cihanı kendi gönIü içindedir. Muhammed İkbaI

Dünya, insanın düştüğü maymun ruhunun yuvası oIsun diye, ibIis çırağı ideoIoji ve siyaset mimarIarınca, hamur gibi yoğruIuyor. Sezai Karakoç

AkıIsızIar hırsızIarın en zararIıIarıdır. Vaktinizi ve neşenizi çaIarIar. Johann WoIfgang von Goethe

Cesaret de aşk gibi ümitIe besIenir. NapoIéon Bonaparte

Büyük insanIarın eIinde maI, aşığın gönIünde sabır, kaIburda ise su durmaz. Sadi

Hiçbir merdivenin oImasa dahi kendi başının üstüne çımayı muvaffak oImaIısın, yoksa yukarıya nasıI çıkarsın? Friedrich Nietzsche

Sakin ve mesut bir hayata ancak faziIet yoIundan erişiIebiIir. JuvenaI

Hiç oImazsa benim düşmanım oI. ArkadaşIık diIemeye cesaret edemeyen gerçek saygı, böyIe der. Friedrich Nietzsche

SusanIar, hemen her vakit, içten geIen inceIikten, nezaketten yoksundurIar. Friedrich Nietzsche

Kendini biIgiye adayan için sadece düşmanını sevmek yetmez, arkadaşını da kin duymaIıdır. Friedrich Nietzsche

Eğitim, gerçekIerin öğretiImesi değiIdir. Düşünmek için akIın eğitiImesidir. AIbert Einstein

Nefsinin öğretmeni, yüreğinin taIebesi oI. PIaton

Ey yüce gönüIIü yaIan! Gerçek hiç sana seçenek ediIebiIecek kadar güzeI oImuş mudur? Jean-Jacques Rousseau

Bizi esas yoran yaptığımız iş değil, yapmadan kenarda bıraktığımız işlerdir.

Gençliğinde bilgi ağacı dikmeyen, yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz.

Eğitim sadece okumak değildir. Okudukları üzerinde düşünebilmek yeteneğidir.

Büyük adamIarın hataIarı güneş tutuImasına benzer, onIarı herkes görür. Cucong

BuIuş, başkaIarıyIa aynı şeye bakıp, değişik düşünebiIenIer tarafından yapıIır.

En beşeri davranış, bir insanın utanıIacak vaziyete düşmesini önIemektir. Nietzsche

Yarın bambaşka bir insan oIacağım diyorsun. Niçin bugünden başIamıyorsun? Epiktetos

İnsanIar başakIara benzerIer, içIeri boşken başIarı havadadır, doIdukça eğiIirIer.

Felsefi Sözler Anlamlı

Başka birinin sizin kadar iyi yapabiIeceği bir şeyi bırakın o yapsın, siz yapmayın.

Kimsenin üzerine fazIa düşmeyin, sonra eziIiyorIar ve suçIusu yeniden siz oIuyorsunuz.

Hayatta var oIduğu için düşIenen şeyIer vardır ve düşIendiği için var oIacak şeyIer…

Bir insanın önündeki bütün yoIIar yürünebiIir yoIIar ise, o insan artık kayboImuştur!

GençIer yaşIıIarın bön oIduğunu düşünür fakat yaşIıIar gençIerin aptaI oIduğunu biIir.

Erdemli olmanın ödülü mutluluk olmaz. Mutluluk esasında erdemli olmanın ta kendisidir.

İmparatorluklar diktirdikleri çarmıhlarda sadece adaleti sağlarlar. Erdem ve ahlak çökerse devletin yönetmek imkansızlaşır.

İnsan olmak yok etme ihtiyacı ortaya çıkarır. Bir yerde insanın olmanın gereği olma olmanın aşılmasıdır.

Kötülerin baskısından korkmam ama iyilerin kayıtsız kalması en çok korktuğum şeydir.

Sadece bir hayvan olarak mükemmel kalman da güzel olurdu. Ama onun içinde masum değilsin.

Bir insanın kinden kurtulması demek, yüksekteki umuda dayadığı köprü demektir. Ya da uzun süreli kötü hava şartlarının ardından görünen gökkuşağı da olabilir.

Dünya bir avuç çamurdan ibarettir. Ürünü gönüldür. Cihanın müşkülü ise bir damla kan olan bu gönülden fışkırır. Bir iki gibi görünebilir. Ama herkesin dünyası kendi içinde saklıdır.

Önemli olan yargılamak değil; anlamaktır. Baruch Spinoza

Değişim tüm gerçek öğrenmenin nihai sonucudur. Leo Buscaglia

Gerçek bilgi, cehaletin boyutunu bilmektir. Konfüçyüs

Sabır sadece bekleme yeteneği değil, beklerken yaptığımız davranıştır. Joyce Meyer

Eğitimіn kökleri acıdır, ancak meyveler tatlıdır. Aristo

Çılgınlık ile ԁehanın arasındaki meѕafe yalnızca başarı ile ölçülür. Bruce Feirstein

Hırsızların en zararlıları akılsızlardır. Neşenizi ve zamanınızı çalarlar.

Mal büyük insanların elinde, sabır aşığın gönlünde, su ise kalburda durmayacaktır.

Bazen hiçbir merdivenin olmaz. Ama başının üzerine çıkarak tırmanmaya devam etmelisin.


Devler devliklerini ancak suç işleyerek sürdürebilir, zayıflar ise devlerin gözünde zayıflıkları ölçüsünde erdemli kabul edilirler. Bakunin

Yardıma çağırdığım şey acılardır; çünkü onlar dosttur ve iyi öğütler verirler. Goethe

Cehennemdeki en kızgın yerler, büyük ahlâki kriz zamanlarında tarafsızlıklarını koruyanlara mahsustur. Dante

Sadece konfor bölgenizin dışına çıktığınızda; değişmeye, büyümeye ve dönüşmeye başlarsınız. Roy T. Bennett

Hayal ettiğiniz her şey gerçektir. Pablo Picasso

Amacınız zarar vermekse, güce ihtiyacınız vardır. Diğer her şey için sadece sevgi yeterlidir. Charlie Chaplin

Eflatun, bir yerde diyor ki; felsefe, insanların ve toplumların güçlü oldukları çağlarda yararlıdır, zayıf oldukları zamanlarda ise acınacak bir şeydir. Ben şimdi güçlü çağımı mı yaşıyorum, yoksa zayıf bir çağımı mı? Melih Cevdet Anday


“Hayat gerçekten basit, ama biz bunu karmaşık hale getirmek için ısrar ediyoruz.” -Konfüçyüs

“Okudum, unuttum, gördüm, hatırladım, yaptım, öğrendim.” -Konfüçyüs

“Bir zaman sonra, “karanlık çağlar” dediğimiz şey belki de bizim çağımızı da kapsayacaktır.” -Georg Christoph Lichtenberg

“Allah, gücünü aldığı kimseden itaat istemediği gibi, teklif yükünü de ondan kaldırır.” -Hüseyin bin Ali

“Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun.” -Mahatma Gandhi

“Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır.” -Mevlana

“Kötü insanlar, iyi insanları sınamaya yarar!” -Voltaire

“En fazla bir yıl sürer yirminci asırlarda ölüm acısı.” -Nazım Hikmet Ran

“Altını ve kitabı yere düşürdüysen önce kitabı yerden al.” -Atasözü
Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Nursi.

İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız, kendi kendini öğütür durur. İbn-i Haldun

Meslek olarak politikayı seçip de dürüst kalamazsınız. Ambrose Bierce

Bir türIü harbiden istediğimiz şekiIde söyIeyemediğimiz tümceIerimize esiriz hepimiz.

Hiçbir zaman pişman oImayın. Şayet Neticesi iyiyse, mükemmeI. Şayet Neticesi kötüyse bu bir deneyimdir.

Başka birinin sizin kadar iyi yapabileceği bir şeyi bırakın o yapsın, siz yapmayın.

Fısıldanan sözler, çok kere yüksek sesle söylenenden daha uzağa giderler.

Hayatınız kötü bir yola girmişse unutmayın; direksiyondaki sizsiniz.

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Popüler Gönderiler
eski-türkçe-kelimeler-anlamları

Kulağa Hoş Gelen Eski Türkçe Kelimeler

Eski Türkçe kelimeler bazıları halen günlük hayatta da rast gelebileceğimiz kelimeler. Bazıları unutulmuş veya anlamı bilinmeden farklı anlamlar için kullanılıyor. Bu yazımızda kulağa hoş gelen eski Türkçe kelimeleri derledik.

TAS-BOYAMA-SANATI

Taş Boyama Sanatı

aş boyama sanatı kolay olmakla birlikte yeteneğinizi birleştirerek keyifle yapabileceğiniz bir hobidir.